thema: versnelde integratie

direct starten & meedoen

woensdag 7 juni  – 13:00 tot 17:00 uur

waarom dit congres?

 

Ook dit jaar organiseert VluchtelingenWerk Noord-Nederland weer een congres. Graag gaan we samen om tafel om kennis te delen en te kijken naar de mogelijkheden voor vluchtelingen als het gaat om versnelde integratie. Hoe kunnen we hier als organisaties samen in optrekken om ervoor te zorgen dat vluchtelingen sneller hun plek vinden in de samenleving.

 

Deelname aan het congres is kosteloos.

versnelde integratie

 

Stel je voor dat je moet vluchten! Je komt in een land waar je de taal en gewoonten niet kent. Wat heb jij dan nodig om zo snel mogelijk een nieuw bestaan op te bouwen.

Laten we daar op 7 juni eens samen over nadenken. Hoe zorgen we ervoor dat vluchtelingen, op een voor hen vreemde plek snel kunnen starten en meedoen als het gaat om taal, gewoontes, opleiding en werk.

voor wie?

 

Het congres is voor iedereen die betrokken is bij de opvang, plaatsing en begeleiding van asielzoekers en vluchtelingen. Natuurlijk denken we dan allereerst aan Gemeenten, COA, IND, ROC’s en UAF. Maar ook maatschappelijk organisaties, woningbouwcorporaties en lokale initiatieven. Allen van harte welkom om samen na te denken over actuele vluchtelingen- en asielvraagstukken.

terugblik congres 2016

We kijken terug op een succesvol congres met 100 aanwezigen.

We zetten de gesprekken van vorig jaar graag voort met de thema’s die dit jaar op de agenda staan.

Neem in het filmpje hiernaast nog even een kijkje terug op het congres van vorig jaar en het verhaal van Jameel.

Sessies

versnelde integratie

Het programma bestaat uit twee rondes met inhoudelijke sessies.

U kunt bij uw aanmelding aangeven welke twee sessies u wilt volgen. 

De sessies inspireren tot andere stappen voor vluchtelingen

Sessie 1

direct van start op het AZC

Door: Elizabeth Tjerkstra

Hoe zorgen we ervoor dat asielzoekers die een status krijgen sneller hun plek in de samenleving vinden? Het AZC is van oudsher de plaats waar asielzoekers worden opgevangen en ondersteuning krijgen bij rechtsbescherming. Graag denken we samen na over wat we op het AZC kunnen doen om asielzoekers voor te bereiden op hun toekomst. De eerste stappen zijn al gezet, zoals het project ‘Samenleven in Nederland’, gericht op informatie over Nederlandse waarden en de rol van de vluchteling  hierin.Wat wordt er al gedaan op de AZC’s? En wat kunnen we nog meer doen?

Sessie 2 = VOL

niet wachten maar meedoen

Door: Alinda Bennink

Welke initiatieven zijn er voor vluchtelingen als het gaat om meedoen in de samenleving en welke kansen of belemmeringen zijn er? We willen met u in gesprek, elkaar inspireren en samenwerken. Om echt mee te doen in de Nederlandse samenleving, is het hebben van werk cruciaal. Uit het rapport van de WRR ‘Geen tijd verliezen’ (2015) blijkt dat slechts 25% van de vluchtelingen na een verblijf van twee jaar betaald werk vindt. De eerste stappen richting versnelde integratie zijn gezet, wat kunnen we nog meer doen?

Sessie 3 = VOL

de route van de vluchteling tijdens de inburgering

Door: Henriëtte Heidanus en Ineke Fennema

Hoe houden we tijdens de inburgering oog voor de vluchteling? Iedere vluchteling is uniek en heeft een eigen situatie. Van alleenstaande tot iemand met een gezin. Van iemand met analfabetisme tot een hoog opgeleide die Engels spreekt. Voor iedereen gelden dezelfde wettelijke voorwaarden terwijl de startsituatie zo verschillend is. hoe kunnen we maatwerk leveren voor elke vluchteling en al tijdens de inburgering aandacht besteden aan versnelde integratie?

aanmelden congres

Sessie 4

vluchteling centraal bij juridische ondersteuning

Door: Gryt Wielinga en Hans Rijnks

Tussen nu en 5 jaar zal de tijdelijke verblijfsstatus van een grote groep statushouders verlopen. Daarnaast loopt er bij een groot deel van de afgelopen jaren ingestroomde statushouders nog een gezinsherenigingsprocedure en is VluchtelingenWerk met andere cliënten in gesprek over terugkeer naar het land van herkomst. Hoe zorgen we ervoor dat deze vluchtelingen in iedere gemeente juridische ondersteuning krijgen? Waarom kiest de ene gemeente wel voor financiering van juridische ondersteuning en de andere niet? We gaan in gesprek met de gemeente Leeuwarden waarom zij juridische ondersteuning financieren en denken graag samen hoe we de grote klus, die de komende jaren op ons afkomt, samen kunnen aanpakken.

vluchtelingen te gast

Het zijn de echte verhalen die een gezicht geven aan beleid. Daarom hebben we extra gasten uitgenodigd, waar we u graag kennis mee laten maken.

 

Tijdens het congres praten we niet alleen over vluchtelingen maar ook met vluchtelingen. Samen met hen gaan we in gesprek over wat zij nodig hebben of hebben gemist tijdens hun traject. Wat kunnen we hier van leren, welke mogelijkheden zijn er en hoe geven we hier in de praktijk van alle dag handen en voeten aan.

programma

13:00 – 13:15 Ontvangst

13:15 – 13:45 Opening

14.00 – 14:50 Sessie ronde 1

15.00 – 15:50 Sessie ronde 2

16:00 – 16:15 Afsluiting

16.15 – 17:00 Netwerkborrel

locatie

Hampshire Hotel – Plaza Groningen

Laan Corpus Den Hoorn 300

9728 JT Groningen

 gratis parkeren

Deelnemen?

Dit congres kunt u kosteloos bijwonen.

Tot 24 mei kunt u zich hiervoor inschrijven.

aanmelden congres

Vluchtelingenwerk Noord-Nederland

Friesestraatweg 191-3
9743 AC Groningen
www.vluchtelingenwerk.nl/noordnederland

Congres organisatie

telefoon: 050 575 7290

contactpersoon: Bregtje de Weert

communicatienoord@vluchtelingenwerk.nl