thema: ‘verdieping door eigen ervaring’

In verband met de landelijke maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus hebben wij het besluit moeten nemen om de expertmeeting ‘ Verdieping door eigen ervaring’  van VluchtelingenWerk Noord-Nederland op 1 april a.s. in Zuidwolde in Groningen niet door te laten gaan.

De expertmeeting wordt verschoven naar een later tijdstip dit jaar. Meer informatie volgt t.z.t.

waarom deze expertmeeting?

Wanneer een vluchteling in een gemeente komt wonen, spelen er meerdere zaken. Ze starten vaak met een schuld (ze krijgen een lening voor de inrichting van hun huis), gezinshereniging wordt gestart, ze gaan participeren in de samenleving en de kinderen gaan naar school. Tegelijkertijd begint een relatieve rust, ze mogen immers (voorlopig) in Nederland blijven, waarmee er ruimte is voor de verwerking van de vlucht. Centraal op deze expertmeeting staat het delen van ervaring en het inzetten van ervaringsdeskundigen. Een spreker zal met dit onderwerp openen, en in de workshops zullen ervaringsdeskundigen aanwezig zijn en hun verhaal kunnen doen. Daarnaast staat wederom samenwerking centraal. Veel organisaties zijn bekend met enkele onderwerpen, maar krijgen met meer ingewikkelde problematiek te maken. Hoe vinden we elkaar, kunnen we elkaar aanvullen en van elkaar leren? Dat netwerk vinden meerdere organisaties belangrijk. Uit de evaluatie van onze eerste expertmeeting kwam dit duidelijk naar voren. Dat is de reden dat we in deze nieuwe expertmeeting meer ruimte willen geven aan samenwerken en netwerken.

voor wie?

De gebruikers van de expertmeeting zijn professionals en gemeenteambtenaren die met of voor vluchtelingen werken of met vluchtelingen te maken hebben als klant of bijvoorbeeld als collega, patiënt of werknemer. Onder andere  welzijnsinstellingen, woningbouwcoöperaties, inburgeringsscholen, gemeenten, wijkteams en organisaties in de gezondheidszorg.

aanmelden expertmeeting

opzet van de expertmeeting

Ellis Merkelijk, docente evaringsdeskundigheid Hanze Hogeschool en Yonas Tewelde, lid RvT VluchtelingenWerk Noord-Nederland openen deze expertmeeting over de begrippen ervaringsdeskundigen en ervaringsdelers. Binnen onderwerpen als armoede of omgaan met een ziekte worden ervaringsdeskundigen al regelmatig ingezet. Organisaties die werken met vluchtelingen hebben een meerwaarde om ook ervaringsdeskundigen in te zetten om de kloof tussen culturen te kunnen overbruggen. Bij VluchtelingenWerk Noord-Nederland zijn twee ervaringsdeskundigen aan het werk. Zij zullen op deze dag binnen de workshops ook een rol krijgen.

Workshops

Tijdens de expertmeeting worden er drie workshops aangeboden. Op de dag zelf kunt u twee workshops kiezen.

Omgaan met geld en schulden

Omgaan met geld en schulden. Hoe kun je je budget beheren, welke culturele verschillen zijn er in het omgaan met geld. Hoe ga je hierover in gesprek met vluchtelingen? Wat moeten ze allemaal leren? We putten hier uit onze ervaringen met het project Eurowijzer en de externe organisatie vertelt over hun aanpak.

 

 

 

 

Opvoeden tussen twee culturen

Kinderen gaan naar een Nederlandse school en krijgen Nederlandse waarden en normen mee. Die kunnen tegengesteld zijn aan de waarden en normen uit het land van herkomst. Ouders zullen hierin een weg moeten vinden om dit tot elkaar te laten verhouden. Hoe kunnen professionals hierbij ondersteunen? Waar moeten ze op letten? We brengen hierbij de ervaringen van VluchtelingenWerk Oost Nederland in en van een externe organisatie. In Oost
Nederland en in Leeuwarden draait een project ‘Preventieve opvoedingsondersteuning aan vluchtelingen’.

Stress en trauma

Na het settelen in een gemeente komt er vaak ruimte voor de verwerking van de vlucht, het achterlaten van en zorgen over achter gebleven familie. Deze verwerking kan participatie en activering in de weg staan. Hoe pas je als professional je hulpverlening en ondersteuning daarop aan? Wat is er wel mogelijk? Ervaringen van een docent en pedagoog van VluchtelingenWerk worden gedeeld, waarbij uitgebreid ingegaan wordt op het bieden van praktische handvatten voor de omgang en begeleiding van vluchtelingen die kampen met een trauma. Een externe organisatie wordt uitgenodigd om te vertellen over wat stress en trauma met iemand doet.

Sprekers

vluchtelingenwerk-2

Ik ben ontsnapt aan de dictatoriale regering van Eritrea. Na een zware reis, bereikte ik Nederland. Hier was alles nieuw voor me, maar ik ging meteen erop uit om de taal te leren en te integreren in de Nederlandse samenleving. Uiteindelijk heb ik mijn doel behaald: integratie in de Nederlandse samenleving en een baan.

Kesete Ghirmay Ghebrezghi

Ervaringsdeler
Andel de Haan

Andel de Haan zal samen met Cecilia da Cruz Castro haar ervaringen delen uit de groepstraining Preventieve Ouderschapsondersteuning. Tijdens deze training ondervinden statushouders steun door het bespreken van de sociale kaart, maar bovenal doordat ouders onderling tips en ervaringen uitwisselen over opvoeden in Nederland.

Andel de Haan en Cecilia da Cruz Castro

Vluchtelingenwerk Noord-Nederland
expert pak

Re-care heeft een multicultureel netwerk, met het doel een positieve bijdrage te leveren aan de invulling van het woord; ‘samenleving’. Re-care is er om de positieve aspecten van culturele diversiteit te benadrukken en te gebruiken, om samen leven in Nederland prettiger en productiever te maken.

Laurens Breeuwsma

Re-care
Vivian-den-Hartogh-blackwhite

Ik ben werkzaam als adviseur, docent en onderzoeker. In mijn dagelijks werk houd ik mij bezig met het vertalen van wat stress met je brein doet en welke gevolgen dit heeft voor een individu die daarmee te maken heeft. Het herkennen en signaleren van stress-gerelateerd gedrag is van groot belang. Om daarna op een passende wijze hiermee om te gaan en te ondersteunen.

Drs. Vivian (V.E.) den Hartogh

Senior onderzoeker en projectleider
vluchtelionegnwerk222

Ik ben in 2016 gevlucht uit Eritrea. Sindsdien ben ik mijn leven aan het opbouwen in Nederland. Ik stel mij hierin zeer proactief op. Nu heb ik een betaalde baan als tolk en trainer. Na mijn studie Recht in Eritrea heb ik 16 jaar als rechter en officier van justitie gewerkt.

Tesfom Ghirmay

Ervaringsdeler

Deelnemen?

De kosten voor één dag deelname zijn € 45,- per persoon. Dit is inclusief koffie, thee & netwerklunch. Betaling kan vooraf via ideal of achteraf door middel van een factuur.

Tot 25 maart kunt u zich hiervoor inschrijven.

aanmelden expertmeeting

Vluchtelingenwerk Noord-Nederland

Friesestraatweg 191-3
9743 AC Groningen
www.vluchtelingenwerk.nl/noordnederland

Organisatie conferentie

telefoon: 050 575 7290

contactpersoon:John Bentum

communicatienoord@vluchtelingenwerk.nl

In samenwerking met