thema: succesvolle inburgering,

verbinden, verbeteren, versnellen

woensdag 9 oktober  – 13:00 tot 17:30 uur

waarom deze conferentie?

De inburgering van nieuwkomers gaat op de schop. Met een arbeidsparticipatie van nog geen 25% kun je niet zeggen dat het goed gaat met de inburgering. Gemeenten krijgen vanaf 2021 de touwtjes in handen om ervoor te zorgen dat nieuwkomers zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren en aan het werk gaan. Daarbij staan het formuleren van doelen en behalen van resultaten centraal. Zou het de gemeente wel lukken om de (arbeids)participatie van de nieuwkomers naar een aanvaardbaar niveau te tillen, en wat zou een aanvaardbaar niveau nou eigenlijk zijn?

Om alvast een goed idee te krijgen van wat ons te wachten staat, bent u op woensdag 9 oktober van harte welkom op de conferentie ‘Succesvolle inburgering, verbinden, verbeteren en versnellen’.

Deelname aan het congres kost € 50,-.

thema: verbinden, verbeteren, versnellen

De conferentie heeft als thema ‘verbinden, verbeteren, versnellen’. Alledrie nodig voor een succesvolle inburgering. En dat tegen de achtergrond van de schijnbare tegenstelling: de gelijke behandeling voor de wet, zónder aanziens des persoons versus de ongelijke behandeling, maatwerk mét aanziens des persoons. Tijdens de conferentie zal u worden meegenomen, geconfronteerd, uitgedaagd en wordt u houvast geboden over de toekomst van inburgering. Een inspirerende middag met vraagstukken, ideeën en uitwisseling van ervaringen. Uw inbreng is mogelijk tijdens de vragenronde na elke spreker.

voor wie?

Bent u een bestuurder, beleidsmaker, ambtenaar of professional, die zie bezighoudt met opvang, begeleiding, inburgering en participatie van statushouders/vluchtelingen? Dan is deze conferentie een niet te missen ontmoetingsplek en bent u van harte welkom.

aanmelden conferentie

Minister Koolmees

Wij zijn zeer verheugd dat Minister Koolmees zijn visie en uitleg geeft op de aangekondigde wet. Wouter Koolmees (1977) is sinds 26 oktober 2017 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Rutte III

Drs . M.A. (Mark) Roscam Abbing

Drs . M.A. (Mark) Roscam Abbing is directeur Samenleving en Integratie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  En tevens plaatsvervangend directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie.

sprekers

Inburgeringsbeleid is een complex recept, met veel ingrediënten. We hebben deze dag dan ook enkele sprekers uitgenodigd om dit onderwerp van uit verschillende invalshoeken te belichten.
We stellen de sprekers graag even voor.

Bahram Sadeghi

Dagvoorzitter

Maakte op dertienjarige leeftijd van nabij de Irak-Iran oorlog mee waardoor hij al in zijn geboorteland Iran de status van vluchteling verwierf. Op zijn 18e kwam hij als verstekeling naar Nederland in een tijd dat het woord inburgering nog uitgevonden moest worden. Bahram Sadeghi (1967, Iran) is journalist. Bekend als een van de jakhalzen in De Wereld Draait Door en hij presenteerde met Gideon Levy het VPRO-programma Levy & Sadeghi.

Piet de Ruiter
Wethouder Smallingerland

In mijn werkzame leven heb ik gewerkt op het gebied van de gezondheidszorg en sinds juni 2018 ben ik wethouder Minderhedenbeleid bij de gemeente Smallingerland. De gemeente Smallingerland is blij met het plan om de regie op inburgering terug te geven aan gemeenten. Hierdoor hoeven nieuwkomers niet meer zelf op zoek te gaan naar een inburgeringscursus, maar gaan we samen met de nieuwkomer op zoek naar een passend aanbod. Het geeft ons als gemeente meer mogelijkheden om maatwerk te bieden en een doorgaande lijn tussen de asielopvang en inburgering en integratie in de gemeente te ontwikkelen. Hiervoor zijn we van plan om te investeren in regionale samenwerking. Om regie op inburgering te kunnen voeren is een goede uitvoerbaarheid van de regeling een voorwaarde, daarom zijn we benieuwd naar de (financiële) middelen de we van het Rijk hiervoor ontvangen.

Judith Blenken Blijdenstein

HR Directeur

Judith Blenken Blijdenstein is sinds 2014 HR-directeur bij Accenture. Vanuit deze rol is zij zeer betrokken bij de Refugee Talent Hub, een organisatie die  werkgevers en vluchtelingtalenten dichter bij elkaar brengt met betaalde banen als doel. De Refugee Talent Hub helpt Accenture bij het behalen van haar expliciete commitment: het aannemen van minimaal 100 vluchtelingen in 2025 (40 reeds aangenomen). Judith ziet de wet Koolmees als een positieve stimulans voor het vervullen van dit commitment. Met de wet komt er nadruk te liggen op het zo vroeg mogelijk starten van vluchtelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt, wat in haar optiek heel goed is. 

Manar Aburshaid

Ondernemer

Geboren en getogen in Damascus en sinds 3 jaar statushouder heeft nooit iets anders dan het belang van én het mislukken van inburgering gehoord. Als een rasondernemer klaagt hij over de vele regels in Nederland, dus ook over inburgering, maar dat weerhoudt hem er niet van om nieuwkomers succesvol aan het werk te helpen. Maar hoe doet Manar dat terwijl statushouders en werkgevers zo ver van elkaar staan door verschillende culturen en het ontbreken van erkende diploma’s, om maar twee van zijn kopzorgen te noemen.

programma

13.00 uur – Ontvangst

13.30 uur – Dagvoorzitter & spreker Bahram Sadeghi opent en leidt
het programma

14.00 uur – Ondernemer Manar Aburshaid deelt ervaringen en houdt
een spiegel voor

14.30 uur – Introductie door Minister Wouter Koolmees

14.35 uur – Directeur Samenleving en Integrate SZW Mark Roscam Abbing geeft toelichting op de wet Koolmees

15.00 uur – Pauze

15.30 uur – Wethouder Piet de Ruiter (Smallingeland) regisseert en stimuleert

16.00 uur – HR-directeur Judith Blenken Blijdenstein (Accenture) herkent kansen voor statushouders en bedrijven

16.30 uur – Netwerkborrel

17.30 uur – Einde

locatie

Theater de Lawei – Drachten

Laweiplein 1

9203 KL Drachten

  informatie hierover volgt

in samenwerking met

Deelnemen?

De kosten voor één dag deelname zijn € 50,- per persoon. Dit is inclusief koffie, thee & netwerkborrel. Betaling kan vooraf via ideal of achteraf door middel van een factuur.

Tot 2 oktober kunt u zich hiervoor inschrijven.

aanmelden conferentie

Vluchtelingenwerk Noord-Nederland

Friesestraatweg 191-3
9743 AC Groningen
www.vluchtelingenwerk.nl/noordnederland

Organisatie conferentie

telefoon: 050 575 7290

contactpersonen: Marianne Faber, John Bentum

communicatienoord@vluchtelingenwerk.nl