Beste congresgangers,

Een heel heterogeen gezelschap nam rond de klok van 13:00 uur plaats in het auditorium van het Hampshire Hotel te Groningen. Vertegenwoordigers van het COA, gemeenten, welzijnsinstellingen, Humanitas, ROC’s, Nidos, GGD en woningbouwcorporaties waren aanwezig.

Eensgezind werd er over het thema versnelde integratie gedacht. Versnelde integratie door wachttijden van vluchtelingen te minimaliseren en zinvol in te vullen met op maatwerk gerichte activiteiten op het gebied van Nederlandse taal, vrijwilligerswerk en/of werk.

Eensgezindheid op dit thema ook onder de aanwezige vluchtelingen. Uitspraken als “Laat ons zo snel mogelijk starten met onze integratie, het bouwen aan ons netwerk” bevestigden dit. Wel met een kritische noot: Laat deze activiteiten aansluiten bij onze ambitie, mogelijkheden en eventuele werkervaring in land van herkomst.

De uitspraak van Amina Mansaray sprak voor zichzelf: “laat ons niet op een rotonde doelloos rondjes draaien, maar laat ons die afslag kiezen die bij ons profiel past en biedt op die afslag maatwerk voor snelle integratie”.

Vluchtelingen willen graag de eigen regie houden, eigen verantwoordelijkheden oppakken, maar uit de discussies in de verschillende sessies kwam wel naar voren: houd een realistisch perspectief op hun mate van zelfredzaamheid. De WRR heeft hier net een rapport over uitgegeven: “weten is nog geen doen”. In dit rapport wordt duidelijk geschetst dat een basisveiligheid op sociaal, financieel vlak en gezondheid voorwaardelijk is voor het kunnen nemen van die regie. Tijdens de sessies werden de mogelijke extra barrières van vluchtelingen genoemd: trauma’s, achterstand in de Nederlandse taal, juridische onveiligheid en hun onzekerheid over familieleden in oorlogsgebieden of tijdens de gezinsherenigingsprocedure. Een van de aanwezigen verwoordde dit als volgt: het hoofd van de vluchteling moet redelijk leeg zijn voordat er nieuwe kennis in kan.

Een groot aantal instellingen is betrokken bij vluchtelingen. Een pleidooi om de regie meer bij gemeenten te leggen/te houden werd gesteund. Dat er meer samenwerking tussen organisaties kan en mogelijk moet plaats vinden, werd door de meeste aanwezigen bevestigd. Dat we de vluchtelingen meer moeten betrekken in hun eigen route naar integratie was ook duidelijk.

Na dit congres ligt er dus ook een opdracht voor VluchtelingenWerk Noord-Nederland. Alle VluchtelingenWerkers hebben vanaf nu een extra speerpunt: bouwen aan een goede samenwerking met u. U hoort nog van ons.

Christine Hillemans

directeur bestuurder VluchtelingenWerk Noord-Nederland

 

quotes

powerpoint presentaties 

download presentatie

Sessie 1

direct van start op het AZC

Elizabeth Tjerkstra

download samenvatting

Sessie 2

niet wachten maar meedoen

Alinda Bennink

download presentatie

Sessie 3

de route van de vluchteling tijdens de inburgering

Henriëtte Heidanus  

Ineke Fennema  

download presentatie

Sessie 4

vluchteling centraal bij juridische ondersteuning

Gryt Wielinga  

Hans Rijnks 

2018

Ook voor volgend jaar zijn wij voornemens weer een congres te organiseren.

We hopen u dan weer te zien!

VluchtelingenWerk Noord-Nederland

Friesestraatweg 191-3
9743 AC Groningen
www.vluchtelingenwerk.nl/noordnederland

Congres organisatie

telefoon: 050 575 7290

contactpersoon: Bregtje de Weert

communicatienoord@vluchtelingenwerk.nl